Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Fredrik Sauter ny VD för Banque Invik

11:15 / 27 September 2010 Catella Press release

Fredrik Sauter har utsetts till ny Verkställande Direktör för Banque Invik, Luxembourg, ett helägt dotterbolag till Scribona AB under namnändring till Catella AB. Fredrik Sauter, som är 41 år, har närmast varit VD för Skandiabanken och innehade dessförinnan ledande befattningar inom Danske Banks svenska rörelse.

I och med Scribonas förvärv av Catella-gruppen är en större finansgrupp under uppbyggnad, verksam inom finansiell rådgivning och kapitalförvaltning. Rekryteringen av Fredrik Sauter är en del i denna process och det första steget i en nylansering av Banque Invik på den nordiska marknaden.

”Vi är mycket glada att Fredrik tillträder som VD för Banque Invik. Erfarenheten som Fredrik har är värdefull för gruppen. Banque Invik kommer att ha en viktig roll i den nya gruppen vad gäller distribution av finansiella produkter och tjänster.” säger Johan Ericsson, VD för Scribona/Catella-gruppen.

Scribona AB kommer på en extra bolagsstämma den 15 oktober 2010 att besluta om ändring av firmanamn till Catella AB.

För ytterligare information:

Johan Ericsson, Verkställande direktör, telefon +46-(0)70 544 00 00

Besök även: www.scribona.se (www.scribona.se) och www.banqueinvik.lu (www.banqueinvik.lu)

Scribona är listat på First North och Remium AB, 08-454 32 00, är dess Certified Adviser.

Show as PDF