Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella ABs valberedning inför årsstämman 2012

13:00 / 31 October 2011 Catella Press release

I enlighet med beslut från årsstämman den 25 maj 2011 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman 2012.

Valberedningen består av följande personer:

- Martin Hanson, utsedd av Bronsstädet AB, tillika ordförande i valberedningen - Johan Claesson, styrelseordförande och största ägare i Catella AB (publ) - Petter Stillström, utsedd av Traction AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 27 februari 2012 till  () eller följande adress:

Att: Valberedningen Catella AB (publ) Box 5894 102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10

Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 440 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/catella-abs-valberedning-infor-arsstamman-2012,c9180614

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1999556&fn=wkr0005.pdf

Show as PDF