Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella publicerar årsredovisningen för 2010 på sin hemsida

07:00 / 3 May 2011 Catella Press release

Catella har idag publicerat årsredovisningen för 2010 på sin hemsida www.catella.se (www.catella.se). I samband med färdigställandet av förvärvsanalysen i Catella Brand AB har köpeskillingen ökats med 8 Mkr. Justeringen av förvärvsanalysen har påverkat koncernens rapport över finansiell ställning genom en ökning av Goodwill med 8 Mkr och en ökning av Övriga skulder med 8 Mkr, i jämförelse med siffrorna i bokslutskommunikén.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Anne Rådestad Kommunikationschef, Catella 08-463 34 29, 073-654 74 50

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 420 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 13 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se (http://www.catella.se/).

Show as PDF