Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport tredje kvartalet 2012

07:00 / 23 November 2012 Catella Press release

Tredje kvartalet 2012, juli - september

· Nettoomsättning 221 mkr (195) · Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster 5 mkr (-57) · Jämförelsestörande poster -34 mkr (0), vilka är, som tidigare kommunicerats, hänförliga främst till kostnader för avvecklade lokaler i Luxemburg inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning · Resultat efter skatt -31 mkr (-60) · Resultat per aktie -0,38 kr (-0,73) · Corporate Finance nettoomsättning 100 mkr (77) och resultat före skatt 8 mkr (-8) · Kapitalförvaltningens nettoomsättning 124 mkr (119) och resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster 4 mkr (-6)

Första nio månaderna 2012, januari - september

· Nettoomsättning 652 mkr (649) · Resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster 11 mkr (-50) · Jämförelsestörande poster -34 mkr (0) · Resultat efter skatt -28 mkr (-45) · Resultat per aktie -0,35 kr (-0,55) · Corporate Finance nettoomsättning 266 mkr (269) och resultat före skatt 0 mkr (-11) · Kapitalförvaltningens nettoomsättning 388 mkr (382) och resultat före skatt exkl jämförelsestörande poster 23 mkr (3)

VD-kommentar

Catellas två verksamhetsgrenar Corporate Finance och Kapitalförvaltning redovisar båda ett bättre resultat såväl i tredje kvartalet som ackumulerat för 2012 i jämförelse med samma period 2011.

Förbättringen i resultat före skatt inom Corporate Finance för kvartalet var 15 mkr och för årets första nio månader 11 mkr, trots avmattningar i transaktions­volymerna inom fastighetsområdet.

Även Kapitalförvaltningen redovisar ett bättre resultat i rörelsen, exkluderat de jämförelsestörande posterna. Genom att Kapitalförvaltningen även omfattas av en ut­låningsrörelse bör enheten bedömas på summan av rörelseresultatet och dess finansnetto, varvid framkommer att verksamheten totalt redovisar positivt och stigande resultat. Förbättringen i Kapitalförvaltningen jämfört med föregående år är för kvartalet 10 mkr och 20 mkr ackumulerat från årets början.

Under tredje kvartalet 2012 har arbetet fokuserats på integrationen av Banque Invik i Catella koncernen. Flera projekt bedrivs för att lansera Catella Bank inom Bankens två verksamhetsområden Kort och Förmögenhetsförvaltning, där affärsrörelserna skalas upp, samtidigt som nya arbetsformer inom kreditgivning utvecklas. Vidare vidtas kostnadssänkande åtgärder.

Johan Ericsson, VD Catella


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 440 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1865229

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1865230

Show as PDF