Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella ABs valberedning inför årsstämman 2013

07:00 / 20 November 2012 Catella Press release

I enlighet med beslut från årsstämman den 24 maj 2012 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman 2013.

Valberedningen består av följande personer:

· Petter Stillström, utsedd av Traction AB och ordförande i valberedningen. · Johan Claesson, utsedd av CA Plusinvest AB och styrelseordförande i Catella AB (publ). · Thomas Andersson Borstam, utsedd av TAB Holding AB.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 27 februari 2013 till eller följande adress:

Att: Valberedningen Catella AB (publ) Box 5894 102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Claesson Styrelseordförande 070-547 16 36 Petter Stillström Ordförande i valberedningen 070-747 56 61

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 440 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1861080

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1861081

Show as PDF