Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella ökar ägandet i IPM

08:30 / 3 December 2012 Catella Press release

Catella ökar ägarandelen från ca 5 procent till 25 procent i IPM Informed Portfolio Management AB genom en riktad nyemission uppgående till 33 miljoner kronor. Nyemissionen är villkorad av godkänd ägarprövning.

Som en del av utvecklingen av Catellas kapitalförvaltning förvärvade Catella i november 2011 en aktiepost om drygt 5 procent i IPM Informed Portfolio Management. Catella blev därmed den enda institutionella aktieägaren i IPM. Catella ökar nu ägarandelen till 25 procent genom en nyemission om 33 miljoner kronor.

”Genom ett ökat ägande i IPM stärker Catella sin kompetensbas inom kapitalförvaltning, syftande till att såväl förbättra vårt produkterbjudande och fördjupa våra kundrelationer.” säger Johan Ericsson, Verkställande direktör Catella AB.

”Samtidigt som vi flyttar fram Catellas position inom kapitalförvaltning ökar vi IPMs resurser för fortsatt expansion. IPM är ett mycket intressant bolag med stor potential.” säger Johan Ericsson.

IPM är en ledande leverantör av systematiska investeringstjänster inom diskretionär förvaltning och fondförvaltning. Bolaget är specialister inom Systematisk Global Makro-förvaltning och Systematisk Aktieförvaltning, bland annat inom fundamentalindexering. IPM förvaltar tillgångar till ett värde av cirka 7 miljarder dollar åt stora institutionella investerare, pensionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Bolaget har 43 anställda och huvudkontor i Stockholm. Mer information om IPM finns på www.ipm.se.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 440 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1875066

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1875067

Show as PDF