Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella rådgivare vid obligationsemission om 900 mkr

17:03 / 23 February 2012 Catella Press release

Catella har agerat rådgivare och arrangör till Sefyr Värme AB, moderbolag till fjärrvärmebolaget Värmevärden AB.

Sefyr Värme AB emitterar en senior säkerställd obligation om drygt 900 miljoner kronor riktad till utvalda nordiska institutionella investerare. Obligationen har en kupong om 7 procent och har fem års löptid. "Det här är första större affären för Catellas satsning inom finansieringsområdet. Vi ser tydligt att företag idag har ett stort behov av alternativ till traditionell bankfinansiering." säger Johan Ericsson, verkställande direktör Catella AB. "Vi ser ett stort intresse för företagsobligationsmarknaden från både emittenter och investerare. Oron från hösten 2011 har avtagit, vilket gör att låntagare och investerare har ökat sitt affärsfokus." säger Anna Ringby, Head of Nordic Fixed Income. Värmevärden AB är ett energiföretag med verksamhet inom produktion och distribution av fjärrvärme. Verksamheten är spridd på elva kommuner i Mellansverige och präglas till stor del av nära samverkan med orternas tyngre industrier. Till viss del produceras även el i kombination med ångproduktion för industrin. Sefyr Värme AB med Värmevärden AB ägs av Macquarie European Infrastructure Fund 2 och Capstone Infrastructure Corporation.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella is a European finance group active in Corporate Finance and Asset Management. In these operating segments, Catella focuses on selected segments in which advanced specialist expertise and local presence, combined with international reach, are key in creating added value for clients. Catella has approximately 450 employees working at offices in 24 cities in 12 European countries. Catella share is listed on First North Premier and traded under the abbreviations CAT A and CAT B. Remium AB is Catella's Certified Adviser, 46 8 454 32 00. Read more about Catella at www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/catella-radgivare-vid-obligationsemission-om-900-mkr,c9224154

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2097295&fn=wkr0003.pdf

Show as PDF