Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella redovisar transaktionsvolym om 60,8 mdkr för 2011

06:30 / 1 February 2012 Catella Press release

Catellas fastighetsrådgivning, med verksamhet i tio europeiska länder, redovisar en transaktionsvolym om 60,8 miljarder kronor (6,8 miljarder EUR) för 2011. Catellas transaktionsvolym ökade därmed med 2,9 procent under 2011, i svenska kronor (9,3 procent i EUR), jämfört med 2010.

Bland Catellas genomförda uppdrag 2011 ingår bland annat: Paretos försäljning av Sannergate 2 i Oslo; förvärv och finansiering för ett konsortium av byggrätterna till FN:s huvudkontor i Köpenhamn; skapande av och kapitalanskaffning till Turun Teknologiankiinteistöt Oy i Finland; sale and lease back-försäljningen av Eroskis fastigheter till Axa i Spanien; försäljningen av Eurocrystal i Paris; och i Sverige den största exekutiva fastighetsauktionen någonsin i försäljningen av Kefrens bestånd, Diös kontanta nyemission i samband med förvärvet av Norrvidden och refinansieringen, den första baserad på institutionellt kapital, av en fastighet uthyrd till Volvo PV på uppdrag av Doughty Hanson. "Dessa transaktioner visar på Catellas bredd som rådgivare i sektorn, vilket möjliggörs av våra medarbetares djupa fastighetskunnande, lokala marknadskännedom och kunskap om kapitalmarknaden." säger Anders Palmgren, Ansvarig för Catellas Corporate Finance-verksamhet. Inför 2012 står Europas transaktionsmarknader inför flera utmaningar. Marknaden för kommersiella fastigheter ökade marginellt under 2011 och präglades under andra halvåret av osäkerheten inom Euro-området. Detta, i kombination med strängare framtida kapitaltäckningsregler för banker, har minskat tillgången på kapital i sektorn. "Under 2012 och 2013 ska dessutom stora lånevolymer omförhandlas. Med anledning av detta satsar vi nu på att utöka vårt tjänsteutbud i flera länder för att kunna tillgodose behovet av kapital, såväl avseende eget kapital som skuld." säger Anders Palmgren.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Palmgren Head of Catella's Corporate Finance operations 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella is a European finance group active in Corporate Finance and Asset Management. In these operating segments, Catella focuses on selected segments in which advanced specialist expertise and local presence, combined with international reach, are key in creating added value for clients. Catella has approximately 450 employees working at offices in 24 cities in 12 European countries. Catella share is listed on First North Premier and traded under the abbreviations CAT A and CAT B. Remium AB is Catella's Certified Adviser, +46 8 454 32 00. Read more about Catella at www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/catella-redovisar-transaktionsvolym-om-60-8-mdkr-for-2011,c9213740

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2074503&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF