Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella publicerar årsredovisning för 2011

07:00 / 2 May 2012 Catella Press release

Catella har idag publicerat Årsredovisning 2011 och Årsöversikt 2011 på www.catellagroup.com.

I Årsöversikt 2011 redovisas att Catella mäter och styr verksamhetsgrenarna Corporate Finance och Kapitalförvaltning bland annat genom det finansiella målet rörelsemarginal, definierat som årets resultat före skatt i förhållande till totala intäkter. Målet ska över tid överstiga 15 procent. Avseende finansiella mål för hela koncernen avser Catellas styrelse att återkomma vid ett senare tillfälle.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Ericsson Verkställande direktör, Catella 08-463 33 10 Presskontakt: Viktoria Ejenäs Communications Officer, Catella 08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 340 anställda i 13 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/catella/r/catella-publicerar-arsredovisning-for-2011,c9253145

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/1744/9253145/8252.pdf

Show as PDF