Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella återigen rådgivare vid mer än var fjärde krona på den svenska transaktionsmarknaden

07:00 / 17 January 2013 Catella Press release

Catella Corporate Finance var rådgivare vid fastighetstransaktioner i Sverige om cirka 29 mdkr (27) under 2012. Beräknat på en total marknadsvolym om cirka 106 mdkr (99) innebär detta att Catella, precis som 2011, medverkat vid mer än var fjärde krona som omsatts på den svenska transaktionsmarknaden.Catellas verksamhetsgren Catella Corporate Finance har i Sverige genom kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö under året varit rådgivare i totalt 120 fastighetstransaktioner. Bland de större finns förvärvet av 50 procent av Hemsö, försäljningarna av Kista Galleria, Spårvagnshallarna samt det pågående projektet Kaninen vid Triangeln i Malmö.

"Utöver rena fastighetstransaktioner har Catella även varit rådgivare i samband med ett antal finansieringar och kapitalresningar. Vi är mycket nöjda med att kunna redovisa en transaktionsvolym av den här storleken och befästa vår position som den ledande rådgivaren på den svenska marknaden", säger Thomas Persson, chef för Catella Corporate Finance i Sverige.

"2013 gynnas marknaden av allt bättre finansieringsförutsättningar, samtidigt som fastighetsbolagen och fastighetsfonderna är välkapitaliserade. Detta talar för att aktiviteten under 2013 till större del kommer att ske utanför det absoluta core-segmentet, vilket dominerade 2012", säger Daniel Anderbring, marknadsanalytiker på Catella Corporate Finance i Sverige.

Catellas fastighetsrådgivning har verksamhet i 11 europeiska länder och är i Sverige ledande på marknaden för fastighetstransaktioner och fastighetsrelaterade tjänster inom debt and equity capital markets. Catella Corporate Finance Sverige har ett fyrtiotal anställda och kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten är en del av Catella-koncernen.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Thomas Persson                           VD, Catella Corporate Finance i Sverige         08-463 33 10  Presskontakt:  Ann Charlotte Svensson Head of Communications, Catella AB 08-463 32 55, 072-510 11 61

Om Catella: Catella erbjuder specialiserade finansiella tjänster och produkter inom utvalda marknadssegment. Catella har 440 anställda i 12 länder inom två verksamhetsgrenar, Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Bolaget är listat på Nasdaq OMX, First North Premier och aktierna handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser. Läs mer om Catella på www.catella.se.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1911061

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1911062

Show as PDF