Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport första kvartalet 2014

07:00 / 9 May 2014 Catella Press release

Första kvartalet 2014
 • Nettoomsättning 262 mkr (189)
 • Resultat före skatt 26 mkr (-41)
 • Resultat efter skatt 15  mkr (-39)
 • Resultat per aktie 0,18 kr (-0,48)
 • Eget kapital 946 mkr (857)
 • Eget kapital per aktie 11,58 kr (10,49)
Corporate Finance
 • Första kvartalet: nettoomsättning 70 mkr (47) och resultat före skatt -8 mkr (-27)
 • Första kvartalet: fastighetstransaktionsvolymer om 9,7 mdkr (2,7)
 • Första kvartalet är säsongsmässigt svagt. Högre aktivitet jämfört med förgående år
 • Förbättrade förutsättningar för den europeiska fastighetsmarknaden
Kapitalförvaltning
 • Första kvartalet: nettoomsättning 192 mkr (142) och resultat före skatt 30 mkr (-1)
 • Förvaltningsvolymerna ökade med 7,8 mdkr under första kvartalet och uppgick till 60,1 mdkr (42,1) per 31 mars 2014
 • Första kvartalet: Nettoinflödet uppgick till 6,5 mdkr (0,7)

"Jämfört med 2013 som inleddes svagt, var utvecklingen under första kvartalet i år starkare framförallt inom rådgivningen och inom den svenska fondverksamheten", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmark-nadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 9 maj 2014 kl. 07.00 (CET).

Om Catella: Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med cirka 450 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/