Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas vd förvärvar teckningsoptioner

15:30 / 10 June 2014 Catella Press release

Catellas vd och koncernchef Knut Pedersen har idag förvärvat 5 000 000 teckningsoptioner till ett pris om cirka 5,3 mkr, vilket baseras på de senaste tio handelsdagarnas volymvägda genomsnitt för Catella-aktien. Optionerna ingår i det incitamentsprogram som den extra bolagsstämman i februari 2014 fattade beslut om. 

Den extra bolagsstämman som ägde rum den 13 februari 2014 fattade beslut om att emittera totalt 7 000 000 teckningsoptioner, i tre serier med löptid om 4, 5 respektive 6 år, varav 5 000 000 riktades till bolagets vd och övriga 2 000 000 riktades till befintliga eller tillkommande ledande befattningshavare. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Catella AB.

Teckningsoptionerna har överlåtits på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Om Catella: Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med cirka 450 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/