Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport andra kvartalet 2014

07:00 / 25 August 2014 Catella Press release

Andra kvartalet 2014
 • Nettoomsättning 348 mkr (240)
 • Resultat före skatt 86 mkr (17), varav positiv värdejustering från låneportföljer om 32 mkr (8)
 • Resultat efter skatt 85  mkr (11)
 • Resultat per aktie 1,04 kr (0,13)

 

Första halvåret 2014
 • Nettoomsättning 610 mkr (430)
 • Resultat före skatt 112 mkr (-24)
 • Resultat efter skatt 100  mkr (-28)
 • Resultat per aktie 1,22 kr (-0,34)
 • Eget kapital 1 050 mkr (896)
 • Eget kapital per aktie 12,86 kr (10,97)

 

Corporate Finance
 • Andra kvartalet: nettoomsättning 141 mkr (92) och resultat före skatt 24 mkr (8)
 • Andra kvartalet: fastighetstransaktionsvolymer om 11,6 mdkr (10,1)
 • Första halvåret: nettoomsättning 211 mkr (140) och resultat före skatt 16 mkr (-19)
 • Första halvåret: fastighetstransaktionsvolymer om 21,3 mdkr (12,7)

 

Kapitalförvaltning
 • Andra kvartalet: nettoomsättning 209 mkr (150) och resultat före skatt 32 mkr (13)
 • Andra kvartalet: förvaltningsvolymerna ökade med 6,5 mdkr och uppgick till 66,6 mdkr (43,5) per 30 juni 2014. Nettoinflödet uppgick till 4,7 mdkr
 • Första halvåret: nettoomsättning 401 mkr (292) och resultat före skatt 61 mkr (12)
 • Första halvåret: förvaltningsvolymerna ökade med 14,3 mdkr (2,3), varav nettoinflöde 11,2 mdkr (1,6)

"Aktiviteten inom vår rådgivning var högre jämfört med 2013 på de flesta av våra marknader. Nettoinflödet till våra fonder var fortsatt starkt, framförallt till våra svenska fonder", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmark-nadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 25 augusti 2014 kl. 07.00 (CET).

Om Catella: Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med cirka 450 anställda i tolv länder. Catella är listat på Nasdaq OMX First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/