Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport tredje kvartalet 2015

07:00 / 6 November 2015 Catella Press release

Trots turbulensen på marknaden ökade koncernens totala intäkter med 32 procent jämfört med tredje kvartalet 2014, främst drivet av högre aktivitet inom Corporate Finance och resultatbaserade intäkter inom Systematic Funds. Rörelseresultat uppgick till 55 miljoner kronor under tredje kvartalet, vilket är 34 miljoner kronor bättre i jämförelse med föregående år.

Tredje kvartalet

Koncernen
Totala intäkter 455 mkr (345)
Nettoomsättning 455 mkr (343)
Rörelseresultat* 55 mkr (21)
Resultat före skatt 70 mkr (34)
Resultat efter skatt 51 mkr (25), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 37 mkr (21)
Resultat per aktie** 0,45 kr (0,26)
Eget kapital 1 326 mkr (1 116)
Eget kapital per aktie** 15,08 kr (12,74)

Corporate Finance
Totala intäkter 156 mkr (102)
Nettoomsättning 155 mkr (101)
Rörelseresultat* 24 mkr (11)
Fastighetstransaktionsvolym 10,31 mdkr (15,7):

Asset Management and Banking
Totala intäkter 301 mkr (244)
Nettoomsättning 300 mkr (243)
Rörelseresultat* 38 mkr (17)
Förvaltningsvolym 130,8 mdkr (111,9):
- minskning 1,0 mdkr (2,5) under kvartalet
- varav nettoinflöde 1,7 mdkr (2,8) under kvartalet

Niomånadersperioden

Koncernen
Totala intäkter 1 294 mkr (962)
Nettoomsättning 1 287 mkr (953)
Rörelseresultat* 150 mkr (84)
Resultat före skatt 178 mkr (146)
Resultat efter skatt 144 mkr (125), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 120 mkr (121)
Resultat per aktie** 1,47 kr (1,48)

Corporate Finance
Totala intäkter 404 mkr (313)
Nettoomsättning 402 mkr (312)
Rörelseresultat* 35 mkr (26)

Asset Management and Banking
Totala intäkter 900 mkr (652)
Nettoomsättning 894 mkr (644)
Rörelseresultat* 139 mkr (79)

"Trots turbulensen på marknaden ökade koncernens totala intäkter med 32 procent jämfört med tredje kvartalet 2014, främst drivet av högre aktivitet inom Corporate Finance och resultatbaserade intäkter inom Systematic Funds. Rörelseresultat uppgick till 55 miljoner kronor under tredje kvartalet, vilket är 34 miljoner kronor bättre i jämförelse med föregående år", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 6 november 2015 kl. 07.00 (CET).

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/