Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport januari-september 2016

07:00 / 4 November 2016 Catella Press release

Under tredje kvartalet ökade Catellas totala intäkter med fem procent och det är främst hänförligt till affärsområdet Banking. Intäkterna ökade trots lägre resultatbaserade intäkter och uppgick till 477 (455) miljoner kronor. Våra fasta intäkter är högre tack vare ökat förvaltat kapital, vilket skapar en stabilare intjäning och möjlighet till högre framtida resultatbaserade intäkter.

Tredje kvartalet

Koncernen
 • Totala intäkter 477 mkr (455)
 • Nettoomsättning 475 mkr (455)
 • Rörelseresultat 51 mkr (55)
 • Rörelseresultat 50 mkr (53)
 • Resultat före skatt 56 mkr (70)
 • Periodens resultat 45 mkr (51), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 35 mkr (37)
 • Resultat per aktie 0,43 kr (0,45)
Corporate Finance
 • Totala intäkter 144 mkr (156)
 • Nettoomsättning 142 mkr (155)
 • Rörelseresultat 14 mkr (24)
 • Fastighetstransaktionsvolym 7,7 mdkr (10,3):

- Sverige 3,4 mdkr (2,9)
- Frankrike 3,2 mdkr (4,3)
- Tyskland 0,2 mdkr (0,5)

Asset Management and Banking
 • Totala intäkter 345 mkr (301)
 • Nettoomsättning 345 mkr (300)
 • Rörelseresultat 50 mkr (38)
 • Förvaltat kapital 148,3 mdkr (137,9):

- ökning 10,3 mdkr (-1,0)
- varav nettoinflöde 4,1 mdkr (1,7)

Niomånadersperioden

Koncernen
 • Totala intäkter 1 417 mkr (1 294)
 • Nettoomsättning 1 401 mkr (1 287)
 • Rörelseresultat 177 mkr (150)
 • Rörelseresultat 174 mkr (144)
 • Resultat före skatt 417 mkr (178)
 • Periodens resultat 299 mkr (144), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 235 mkr (120)
 • Resultat per aktie 2,87 kr (1,47)
 • Eget kapital 1 534 mkr (1 232)
 • Eget kapital per aktie 18,75 kr (15,07)
Corporate Finance
 • Totala intäkter 397 mkr (404)
 • Nettoomsättning 388 mkr (402)
 • Rörelseresultat* 39 mkr (35)
 • Fastighetstransaktionsvolym 33,8 mdkr (32,9):

- Sverige 12,2 mdkr (14,6)
- Frankrike 10,5 mdkr (10,8)
- Tyskland 2,0 mdkr (1,9)

Asset Management and Banking
 • Totala intäkter 1 042 mkr (900)
 • Nettoomsättning 1 033 mkr (894)
 • Rörelseresultat 174 mkr (139)
 • Förvaltat kapital 148,3 mdkr (137,9):

- ökning 10,0 mdkr (8,4)
- varav nettoinflöde 2,1 mdkr (9,3)

"Under tredje kvartalet ökade Catellas totala intäkter med fem procent och det är främst hänförligt till affärsområdet Banking. Intäkterna ökade trots lägre resultatbaserade intäkter och uppgick till 477 (455) miljoner kronor. Våra fasta intäkter är högre tack vare ökat förvaltat kapital, vilket skapar en stabilare intjäning och möjlighet till högre framtida resultatbaserade intäkter", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016 kl. 07.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/