Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella noteras på Nasdaq Stockholm

14:20 / 7 December 2016 Catella Press release

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Catellas aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad med första handelsdag den 19 december 2016. Det sker inte någon nyemission av aktier och aktieägare i Catella behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. 

Catella AB (publ) ("Catella") har tidigare kommunicerat en ambition att byta lista till Nasdaq Stockholms huvudmarknad under det fjärde kvartalet 2016.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har den 5 december 2016 godkänt att Catellas A- och B-aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Beslutet är föremål för sedvanliga villkor bland annat att Finansinspektionen godkänner ett av Catella upprättat prospekt.

Sista dag för handel i Catellas aktier på Nasdaq First North Premier är den 16 december 2016 och första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är den 19 december 2016. Aktierna kommer att handlas i segmentet Mid Cap. Kortnamn för Catellas A- och B-aktier, CAT A respektive CAT B, kommer att vara oförändrat. Även ISIN-koderna för Catellas A- och B-aktier, SE0000188500 respektive SE0000188518, kommer att vara oförändrade.

Det sker inte någon nyemission av aktier och aktieägare i Catella behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Catella kommer inför listbytet att offentliggöra ett prospekt på Catellas hemsida, catella.com (http://www.catella.com/koncern), vilket beräknas ske omkring den 9 december 2016.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2016 kl. 14.20 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/