Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella Hedgefond ändrar sin avgiftsstruktur

08:11 / 22 February 2016 Catella Press release

Catella har tagit beslut om att förändra sin avgiftsstruktur i Catella Hedgefond för att bättre svara upp mot marknadens förändrade krav. Catella Hedgefond har tidigare tillämpat årlig återställning av High water mark, men väljer nu att istället införa ett evigt High watermark.

Catella Hedgefond har sedan start 2004 levererat en genomsnittlig avkastning på 5,6 procent per år. Den genomsnittliga standardavvikelsen har under perioden varit 2,6 procent. Fonden har under såväl 2014 som 2015 utsetts till "Årets bästa Hedgefond" av Fondmarknaden.se.

När Catella Hedgefond startades var avgiftsstrukturen, med en årlig återställning av High water mark, på inget sätt unikt på marknaden och fondbestämmelserna, som reglerar avgiftsuttaget, är förstås godkända av Finansinspektionen.

"Då praxis i marknaden sedan dess successivt gått mot användande av ett evigt High water mark finner vi dock ingen anledning att hålla fast vid denna princip. Det är dock viktigt att understryka att den modell vi hittills tillämpat varit tydligt kommunicerad, varit helt i linje med gällande regelverk och helt enligt fondbestämmelser som haft Finansinspektionens godkännande", säger Erik Kjellgren, ansvarig för den svenska fondförvaltningen.

Den nu beslutade förändringen måste på samma sätt godkännas av Finansinspektionen, men kan därefter omedelbart tillämpas.

"Vi tror på vår förvaltningsmodell och värnar naturligtvis om full transparens även i vår avgiftsstruktur", säger Erik Kjellgren.

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med mer än 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/