Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella - Delårsrapport januari-mars 2016

07:00 / 10 May 2016 Catella Press release

Det förvaltade kapitalet uppgick vid kvartalets slut till 135,7 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med första kvartalet 2015. Transaktionsaktiviteten var i nivå med föregående år. Catellas intäkter under första kvartalet 2016 steg med 10 procent jämfört med första kvartalet 2015 till 462 miljoner kronor. Koncernens rörelseresultat uppgick till 62 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor bättre än föregående år.

Första kvartalet

Koncernen
 • Totala intäkter 462 mkr (419)
 • Nettoomsättning 450 mkr (413)
 • Rörelseresultat 62 mkr (49)
 • Resultat före skatt 75 mkr (52)
 • Resultat efter skatt 55 mkr (43), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 17 mkr (35)
 • Resultat per aktie 0,21 kr (0,43)
 • Eget kapital 1 486 mkr (1 248)
 • Eget kapital per aktie 16,28 kr (14,08)
Corporate Finance
 • Totala intäkter 80 mkr (87)
 • Nettoomsättning 73 mkr (86)
 • Rörelseresultat -12 mkr (-15)
 • Fastighetstransaktionsvolym 6,2 mdkr (6,7):

- Sverige 3,2 mdkr (2,4)
- Frankrike 1,5 mdkr (2,8)
- Tyskland 0,4 mdkr (0,6)

Asset Management and Banking
 • Totala intäkter 386 mkr (334)
 • Nettoomsättning 379 mkr (329)
 • Rörelseresultat 83 mkr (72)
 • Förvaltat kapital 135,7 mdkr (131,2):

- minskning 2,6 mdkr (+8,8)
- varav nettoutflöde 1,2 mdkr (+4,3)

"Det förvaltade kapitalet uppgick vid kvartalets slut till 135,7 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med första kvartalet 2015. Transaktionsaktiviteten var i nivå med föregående år. Catellas intäkter under första kvartalet 2016 steg med 10 procent jämfört med första kvartalet 2015 till 462 miljoner kronor. Koncernens rörelseresultat uppgick till 62 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor bättre än föregående år", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 07.00 (CET).

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med mer än 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/