Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Delårsrapport januari-mars 2017

07:00 / 12 May 2017 Catella Press release

Intäkterna ökade med 32 miljoner kronor, motsvarande 7 procent, och rörelseresultatet ökade med 5 miljoner kronor, motsvarande 9 procent, i jämförelse med förgående år. Förvaltat kapital ökade med 7,9 miljarder kronor under kvartalet och 27,9 miljarder kronor i jämförelse med föregående år vilket har ökat de fasta intäkterna. Både intäkter och resultat i jämförelse med föregående år genereras bredare från alla delar av Catella.

Koncern, första kvartalet
  • Totala intäkter 495 mkr (462)
  • Nettoomsättning 493 mkr (450)
  • Rörelseresultat 66 mkr (61)
  • Resultat före skatt 72 mkr (75)
  • Periodens resultat 53 mkr (55), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 33 mkr (17)
  • Resultat per aktie* 0,41 kr (0,21)
  • Eget kapital* 1 597 mkr (1 333)
  • Eget kapital per aktie* 19,51 kr (16,28)
  • Catella avser emittera ett nytt femårigt icke säkerställt obligationslån med ett rambelopp om 750 mkr

* Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Se bifogad rapport. 

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj kl. 07.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och -rådgivning, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/