Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB (publ) emitterar nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr

07:00 / 9 June 2017 Catella Press release

Catella AB (publ) ("Bolaget") meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt emitterat ett nytt femårigt icke säkerställt obligationslån om 500 mkr med en rörlig ränta om Stibor 3m +4 procentenheter.

Catella AB (publ) har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 500 mkr med ett rambelopp om 750 mkr. Obligationslånet har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om Stibor 3m +4 procentenheter. Intresset från nordiska investerare var stort och obligationslånet övertecknades. Totalt har fler än 50 investerare allokerats obligationer i transaktionen.

Emissionslikviden ska användas i syfte att refinansiera den befintliga obligationen (inklusive återköp), tillföra Catella ytterligare likviditet för den löpande verksamheten samt för att fortsätta expansionen och möjliggöra potentiella framtida förvärv. Obligationslånet kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) var finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen och Roschier Advokatbyrå AB var juridisk rådgivare.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2016 kl. 07.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och -rådgivning, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/