Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Strategisk översyn av Catella Bank

14:31 / 1 June 2018 Catella Press release

För att säkerställa att Catella Banks olika verksamheter får bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas samt för att uppnå operativ effektivitet och optimerad kapitalstruktur för Catella-koncernen, har en strategisk översyn initierats.

För närvarande pågår en konsolidering inom Wealth Management i Luxemburg där nordiska aktörer drar sig ur, vilket skapar ett behov hos kunderna att hitta en motpart som kan förstå och tillgodose deras önskemål. Catella avser att utvärdera lösningar för att skapa optimala förutsättningar att möta kundernas behov inom Wealth Management-segmentet, genom partnerskap eller andra typer av samarbeten, inom ramen för en struktur som inte medför en konsoliderad situation för Catella-koncernen.

Nuvarande struktur innebär att konsolideringen av Catella Bank i Catella-koncernen medför en omfattande kapitalbindning samt regulatoriska krav på verksamheter även utanför Catella Bank, vilket i sin tur påverkar kostnads- och kapitalstruktur.

"Catella har vuxit sin Wealth Management-verksamhet kraftigt de senaste åren. Vi har investerat i kompetenta medarbetare och har, genom samarbete med andra delar av Catella, skapat attraktiva exponeringar och ett högkvalitativt erbjudande som är mycket uppskattat av investerare och kunder. Denna verksamhet måste bedrivas genom en struktur som säkerställer kundernas behov och som är effektiv från ett kostnads- och kapitalperspektiv för koncernen.", säger Knut Pedersen, VD Catella.

I samband med översynen av strukturen är det naturligt att säkerställa att kortutgivningsverksamheten har en effektiv operativ plattform för fortsatt tillväxt. Arbetet har påbörjats tillsammans med ledningen för affärsområdet för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för verksamheten samt utvärdera i vilken struktur detta ska ske.

Catella har tidigare kommunicerat att man genomför en strategisk översyn av kortinlösen-verksamheten inom Catella Bank som pågår och beräknas vara klar under nästkommande kvartal.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/