Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas valberedning inför årsstämman 2020

14:41 / 25 November 2019 Catella Press release

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 27 maj 2019 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 26 maj 2020.

Valberedningen består av följande personer:
  • Thomas Andersson Borstam, ordförande i valberedningen och utsedd i kraft av privat ägande
  • Johan Claesson, utsedd av CA Plusinvest AB och styrelseordförande i Catella AB
  • Kenneth Andersen, utsedd av Strawberry Capital AS

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 24 februari 2020 till valberedning@catella.seeller följande adress:

Att: Valberedningen
Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:            

Johan Claesson                                                                     Thomas Andersson Borstam

Styrelseordförande                                                                Ordförande i valberedningen

+46 8 463 33 10                                                            +46 8 463 33 10

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 185 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/