Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas transaktion av Wealth Management-verksamheten i Sverige slutförd

13:00 / 25 February 2019 Catella Press release

Den 12 december 2018 meddelade Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), att man ingått ett avtal om att avyttra 51% av sin Wealth Management-verksamhet i Sverige till Söderberg & Partners och därmed bilda ett joint-venture bolag i vilket Catella kvarstår med ett ägande om 49%. Transaktionen är nu slutförd och den slutliga köpeskillingen uppgår, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, till 36 miljoner kronor.

Catellas balansomslutning minskar med cirka 850 miljoner kronor i samband med transaktionen eftersom både tillgångar och skulder kommer att överföras. Catella kommer att konsolidera sin 49%-iga andel av joint venture-bolaget som intresseföretag i enlighet med kapitalandelsmetoden.

Avyttringen av Wealth Management-verksamheten i Sverige är ett resultat av den nu slutförda strategiska översynen av Catellas bankverksamhet. Syftet med den strategiska översynen var att komma ur den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverk och ineffektiva kapitalstruktur den medför.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 190 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/