Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella drar tillbaka förslag om utdelning med ambitionen att kalla till extrastämma under andra halvåret 2020

21:05 / 23 April 2020 Catella Press release

Mot bakgrund av Corona-pandemin har styrelsen i Catella AB (publ) beslutat att dra tillbaka den föreslagna utdelningen om 0,90 kr per aktie och föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas. Catella har en god finansiell ställning men utvecklingen är svårbedömd varför styrelsen önskar säkerställa likviditet vid det fall att krisen skulle förvärras. Ambitionen är att kalla till extrastämma under andra halvåret 2020 för att behandla frågan om utdelning.

Med tanke på den allmänna osäkerheten och de åtgärder som införts för att minska spridningen av sjukdomen Covid-19 har styrelsen beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning och istället föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas. Catella har en god finansiell ställning, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har marknadsförutsättningarna förändrats och följdeffekterna av pandemin är i dagsläget svårbedömda varför styrelsen drar tillbaka utdelningsförslaget med ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret 2020 för att behandla frågan om utdelning.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 21:05 CET  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/