Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Uppdatering kring ledningsförändringar i Catella AB

10:00 / 13 April 2020 Catella Press release

Catella AB (publ) har tidigare meddelat att man beslutat utse styrelseordförande Johan Claesson till tillförordnad VD, Eva Bång till tillförordnad CFO samt Jan Roxendal till tillförordnad styrelseordförande från den 14 april. Då erforderliga godkännanden ännu inte erhållits från tillsynsmyndigheten kommer tillträdande att ske så snart godkännande erhållits.

Nuvarande VD Knut Pedersen, CFO Marcus Holmstrand samt ordförande Johan Claesson kvarstår i sina roller fram till dess att godkännande från Comission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg erhållits.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/