Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella avslutar transaktionen avseende utvecklingsprojektet Grand Central

13:30 / 14 August 2020 Catella Press release

Catella AB (publ) har som tidigare kommunicerats genom sina intressebolag tecknat ett avtal med den tyska fastighetsutvecklaren Consus RE AG (tidigare kallat CG Gruppe AG) om att avyttra fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Düsseldorf, Tyskland. Transaktionen är nu avslutad vilket medför en positiv effekt på resultatet efter skatt om cirka 155 mkr under det tredje kvartalet 2020.

Consus RE AG har tagit över en betydande del av fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Düsseldorf inom ramen för sin långsiktiga portfölj. Projektet har utvecklats och förvaltats av Catellas tyska dotterbolag Catella Project Management GmbH, som vidare har mandat från två family offices för utveckling av bostadsdelen av projektet. Catella AB:s investering genomfördes genom intressebolagen Nordic Seeding GmbH och Grand Central Beteiligungs GmbH.

Transaktionens totala resultateffekt efter skatt uppgår till cirka 170 mkr varav 15 mkr har redovisats under fjärde kvartalet 2019.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020 kl 13.30 CET.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/