Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Ny VD för Catella Fondförvaltning AB

11:15 / 12 August 2020 Catella Press release

Fredric Calles har i dag utsetts till tillförordnad VD för Catella Fondförvaltning AB (publ). Tidigare VD Erik Kjellgren lämnar sin tjänst med omedelbar verkan. Fredric Calles är i dag Head of Alternative Investments på Catella AB (publ).

Fredric Calles var tidigare medlem av koncernledningen på AB Industrivärden där han bland annat arbetade som Head of Asset Management samt VD för dotterbolaget Nordinvest. Fredric var dessförinnan Head of Trading på Alfred Berg Fondkommission.

"I samband med att Catella AB avyttrar 70 procent av Catella Fondförvaltning till Athanase Industrial Partner går bolaget in i en ny fas vilket kräver ett nytt ledarskap. Fredric Calles gedigna erfarenhet av att bygga upp starka innovativa organisationer tillsammans med en djup kännedom av riskhantering gör honom till rätt person att leda Catella Fonder. Tillträdet har dessutom skett i samråd med Athanase. Jag vill även tacka Erik Kjellgren för hans insatser för bolaget." säger Johan Claesson, tf VD Catella AB samt styrelseordförande för Catella Fondförvaltning AB.

Fredric Calles tillträder som tillförordnad VD från och med i dag och kommer att genomgå sedvanlig ledningsprövning hos Finansinspektionen.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/