Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Catella AB

13:36 / 25 January 2021 Catella Press release

Flaggningsmeddelande i Catella AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556079-1419 Catella AB
Instrument SE0000188518 Cat B
Innehavare Alcur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 405 997
Antal rösträtter 4 405 997
 
Transaktionen
Datum 2021-01-22
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 4 453 852
 - direkt innehavda rösträtter 4 453 852
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,04 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,53 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,53 % 4 453 852
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,53 % 4 453 852
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 4 453 852
 - andel av rösträtter 4,53 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/