Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Christoffer Abramson ny vd och koncernchef på Catella AB (publ)

17:15 / 24 February 2021 Catella Press release

Catellas styrelse har utsett Christoffer Abramson till ny vd och koncernchef för Catella-koncernen. Christoffer tillträder rollen senast i samband med årsstämman den 25 maj 2021. Christoffer innehar rollen som Chief Financial Officer sedan 15 oktober 2020.

"Catellas styrelse är mycket glad över att utse Christoffer Abramson till vd för Catella-koncernen. Under de senaste fyra månaderna har Christoffer inte bara snabbt utvecklat vår finansfunktion utan också hjälpt oss att påskynda vår strategiska ompositionering mot ett mer fastighetsfokuserat Catella. Med en stark kombination av att transformera organisationer, förbättra ekonomisk effektivitet och driva lönsam tillväxt strategiskt och taktiskt genom kontrollerad risk, är vi säkra på att Christoffer är rätt person att ta Catella till nästa nivå. Jag har uppskattat mitt nära samarbete med Christoffer och ser fram emot att arbeta med hela Catella-teamet som styrelseledamot efter en övergångsperiod under våren." säger Johan Claesson, tillförordnad vd. styrelseledamot och huvudägare.

"Jag är hedrad och oerhört glad över att ha blivit utsedd av styrelsen att fortsätta arbeta med hela Catella-teamet i den nya rollen som vd. Det finns en enorm potential och kompetens inom Catella och jag är oerhört stolt över att arbeta med så entreprenöriella och ambitiösa människor. Catellas dryga 550 anställda arbetar alla tillsammans med en stark drivkraft för att leverera kreativa lösningar, inom värdekedjan för fastigheter och alternativa investeringar, till alla våra partners och kunder. Jag vill tacka Johan Claesson och resten av styrelsen för att tålmodigt väglett mig in i organisationen. Vårt mål är nu att leverera stark tillväxt till både våra kunder och investerare genom att stärka våra kärnerbjudanden och genom att samutnyttja alla våra produkter och tjänster ännu mer i hela Europa." säger Christoffer Abramson, CFO och tillträdande VD.

Innan Christoffer tillträdde rollen som Chief Financial Officer för Catella-koncernen byggde han i sin roll inom EF-koncernen upp en global fastighetsgrupp med bas i USA. Dessförinnan arbetade han som operating executive för ett antal Private Equity-fonder i London och Paris. Christoffer startade sin karriär inom General Electric där han i 10 år arbetade i olika roller, senast som CFO för GE Real Estate i London.

Erforderliga godkännanden krävs från tillsynsmyndigheten CSSF i Luxemburg innan tillträde kan ske.

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl 17.15 CET.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 14 länder. Koncernens förvaltade kapital uppgick till 135,8 miljarder kronor vid utgången av tredje kvartalet 2020. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/