Europeisk finansgrupp

CATELLA

Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna.Nyckeltal

CATELLA

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
2460,0 2515,2 2630,5
Omsättningstillväxt
22,6% 2,2% 4,6%
Rörelseresultat MSEK
362,0 394,0 413,8
Rörelsemarginal
14,7% 15,7% 15,7%
Vinst per aktie KR
2,66 2,61 2,99
Utdelning per aktie KR
1,00 1,10 1,35
Eget kapital MSEK
1943,0 1943,7 2098,0
Soliditet
30,4% 31,7% 33,4%
Nettoskuld MSEK
266,0 330,2 198,4
Antal miljoner aktier
81,8 81,8 81,8

Värdering

CATELLA

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 14,6 9,2 9,4 8,2
P/E e utsp(x) 15,9 8,0 10,1 8,9
P/BV (x) 1,1 1,0 1,0 1,0
EV/S (x) nmf nmf nmf nmf
EV/EBIT (x) nmf nmf nmf nmf
Direktavkastning (%) 3,5% 4,1% 4,5% 5,5%