News

Catena

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News Select year
Catena utser ny regionchef Malmö

3 Dec

08:45

Ledningsförändring i Catena

26 Nov

08:45

Catena investerar 101 Mkr i nytt höglager i Helsingborg

5 Nov

16:00

Catena förvärvar logistikfastighet i Umeå för 174 Mkr

31 Oct

15:00

Delårsrapport januari - september 2018

26 Oct

08:00

Catena tecknar avtal om förvärv av logistikmark för att möjliggöra vidareutveckling av E-City Engelholm

25 Oct

08:45

Flaggningsmeddelande i Catena AB

22 Oct

10:22

Catenas valberedning inför årsstämman 2019

16 Oct

08:45

Catena tecknar avtal om förvärv av logistikmark söder om Stockholm

14 Sep

15:00

Ett aktivt Catena trimmar fastighetsportföljen

24 Aug

11:00

Catena offentliggör ökning av antalet aktier och röster

31 Jul

15:00

Delårsrapport januari - juni 2018

10 Jul

08:00

Catena säljer resterande del av fastighet i Huddinge

2 Jul

14:30

Catena förvärvar logistikfastighet i Morgongåva för 280 Mkr och emitterar nya aktier

2 Jul

13:30

Catena hyr ut till Solid Försäkring AB - näringslivet i södra Helsingborg sjuder av aktivitet

26 Jun

08:00

Catena investerar 107 Mkr i Jönköping och tecknar hyresavtal med Procurator

8 May

14:00

Catena emitterar certifikat under det nyupprättade certifikatsprogrammet

7 May

15:00

Catena investerar ytterligare 358 Mkr på Logistikposition Sunnanå

27 Apr

16:00

Kommuniké från Catenas årsstämma 2018

26 Apr

18:15

Delårsrapport januari - mars 2018

26 Apr

14:30

Catena fortsätter växa och rekryterar

20 Apr

14:30

Catena upprättar certifikatsprogram med en ram om 2 000 Mkr

16 Apr

14:30

Catenas årsredovisning för 2017 är publicerad

28 Mar

08:30

Kallelse till årsstämma

22 Mar

08:00

Catena investerar i och utvecklar logistik- och  livsmedelskluster i Bjuv

1 Mar

15:30

Catena förvärvar fastighet i Linköping för 68,1 Mkr

28 Feb

15:30

Catena investerar 115 Mkr i Malmö och tecknar hyresavtal med Chefs Culinar

28 Feb

14:30

Bokslutskommuniké januari - december 2017

16 Feb

08:00

Flaggningsmeddelande i Catena AB

2 Jan

10:45

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.