Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Catena säljer fastighet i Göteborg

Catena fortsätter sin renodling och stärker kassan
2015-12-16 kl. 16.00
Catena har idag, den 16 december 2015, tecknat avtal med Stena Fas...

16:00 / 16 Dec Catena Press release

Catena offentliggör erbjudandehandling

2015-12-14 kl. 09.30
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i Australien, Hongkong, Japan, Ka...

09:48 / 14 Dec Catena Press release

Catena offentliggör erbjudandehandling

2015-12-14 kl. 09.30
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i Australien, Hongkong, Japan, Ka...

09:30 / 14 Dec Catena Press release

Kallelse till extra bolagsstämma

2015-11-05 kl. 18:30
Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
måndagen den 30 november 2015 kl. 14.00 på Iva:s k...

18:30 / 5 Nov Catena Press release

Catenas valberedning inför årsstämman 2016

2015-10-08 kl. 12.00
Catena årsstämma den 28 april 2015 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieäg...

12:00 / 8 Oct Catena Press release

Delårsrapport januari - juni 2015

2015-07-13 kl. 07:00
Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 227,6 Mkr (211,6).
Driftsöverskottet ökade med 8 p...

07:00 / 13 Jul Catena Press release

Kallelse till extra bolagsstämma

2015-06-01 kl. 8.30
Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
tisdagen den 23 juni 2015 kl. 14.00 på Iva:s konfer...

08:30 / 1 Jun Catena Press release

Catena säljer projektfastigheten i Solna

2015-05-28 kl. 12.00
Catena har den 28 maj 2015 tecknat avtal med Fabege AB (publ) om att avyttra projektfastigheterna Stora Frösunda 2 och Hag...

12:00 / 28 May Catena Press release

Catena bygger logistikfastighet i Katrineholm

2015-05-20 kl. 08.30
Catena har tecknat ett 5-årigt hyresavtal i Katrineholm med Van Dieren International BV (Van Dieren). I samband med teckna...

08:30 / 20 May Catena Press release

Kommuniké från Catenas årsstämma 2015

2015-04-28 kl. 18:00
Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 28 april 2015. I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör ...

18:00 / 28 Apr Catena Press release

Delårsrapport januari - mars 2015

2015-04-28 kl.14:30
Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 114,6 Mkr (100,1).
Driftsöverskottet ökade med 21 ...

14:30 / 28 Apr Catena Press release

Catena deltar i ny emission från Nya SFF

2015-04-07 kl. 08:30
I januari 2015 lanserade Catena tillsammans med Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs ett gemensamt MTN-program om 8 000 Mkr...

08:30 / 7 Apr Catena Press release

Kallelse till årsstämma

2015-03-30 kl. 08:20
Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Iva:s konferenscent...

08:20 / 30 Mar Catena Press release

Catena förvärvar och bygger i Katrineholm

2015-03-18 kl. 13:00
Catena har överenskommit med Katrineholms Kommun om att förvärva kommunens andel, 49 procent, av det gemensamägda bolaget,...

13:00 / 18 Mar Catena Press release

Bokslutskommuniké januari-december 2014

2015-02-26 kl. 08:30
Hyresintäkterna ökade med 36 procent till 431,3 Mkr (316,8).
Driftsöverskottet ökade med 47 procent til...

08:30 / 26 Feb Catena Press release