Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena bygger logistikfastighet i Katrineholm

08:30 / 20 May 2015 Catena Press release

2015-05-20 kl. 08.30

Catena har tecknat ett 5-årigt hyresavtal i Katrineholm med Van Dieren International BV (Van Dieren). I samband med tecknandet av kontraktet startar nu byggnationen av Catenas första volymterminal. Byggnaden, som skall omfatta totalt 10 000 kvadratmeter, är belägen på den av Catena nyförvärvade marken i anslutning till Katrineholms kombiterminal. Volymterminalen förväntas bli färdigställd under våren 2016. Van Dieren ska, med inflyttning i april 2016, hyra en yta om 2000 kvadratmeter med option på ytterligare ytor.

"Volymterminalen är en ny produkt där vi kan erbjuda våra hyresgäster en enkel, ändamålsenlig och prisvärd lokal för såväl omlasting som lagring. Detta är ännu ett bra exempel på ett koncepthus utvecklat i nära samarbete med en stor och expansiv kund. Ett hus som vi hoppas kunna uppföra på fler orter, i direkt anslutning till kombiterminaler och hamnanläggningar " säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                       Peter Andersson, CFO   

Tel. 070-560 00 00                          Tel. 0730-70 22 44

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 840,3 Mkr per 31 mars 2015. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/