Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena förvärvar logistikfastighet i Jönköping för 35 Mkr

14:30 / 14 July 2015 Catena Press release

2015-07-14 kl. 14:30

Catena har tecknat avtal om att förvärva, via en bolagsaffär, Barnarps-Kråkebo 1:56 i Jönköping till ett underliggande fastighetsvärde om 35 Mkr från Primas Invest AB. Fastigheten är väl belägen i Torsviks industriområde strax söder om Jönköping och i nära anslutning till E4. Den 21 000 kvadratmeter stora tomten rymmer ett logistiklager om 4 000 kvadratmeter som är uthyrd med ett tioårigt hyreskontrakt som löper till 2025-06-30. Nuvarande hyresintäkt uppgår till 2,6 Mkr per år. Fastigheten är uppförd år 2000 och därmed modern och rationell och den stora tomten möjliggör en framtida expansion.

"Fastigheten Barnarps-Kråkebo 1:56 ligger granne med vår egen fastighet i området och passar väl in i Catenas bestånd, stärker vår närvaro i Jönköping och ger oss en ny stabil hyresgäst samt en möjlighet att bygga nytt på fastigheten" säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44               

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 737,9 Mkr per 30 juni 2015. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/