Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena förvärvar logistikfastighet i Borås för 80 Mkr

13:00 / 1 September 2015 Catena Press release

2015-09-01 kl. 13.00

Catena har idag, den 1 september 2015, tecknat avtal och tillträtt fastigheten Vindtunneln 2 i Borås. Affären sker som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 80 Mkr. Säljare är Itella Logistics AB och den finska posten, Posti Group Oyj. På fastigheten, som är belägen med ett mycket bra läge i närheten av Borås, riksväg 40 och Landvetters flygplats, finns ett logistiklager om drygt 16 000 kvadratmeter. Fastigheten är i gott skick och har ett hyreskontrakt som löper ut 2015-12-31.

"Vi är mycket nöjda med affären. Försäljningen av fastigheten utgör en fortsättning på den nyhet som Posti Group publicerade i april om att flytta sitt geografiska fokus till Finland, Ryssland och Baltikum. Posti fortsätter i Sverige med pakettrafiken som ökar i och med näthandeln", konstaterar Ville Jokela, utvecklingsdirektör vid Posti Kiinteistöt Oy.

"Fastigheten Vindtunneln 2 gränsar till vår egen fastighet i området och passar väl in i Catenas bestånd, stärker vår närvaro i Borås och ger oss möjlighet att erbjuda nya kunder moderna logistikytor som passar för både e-handel och andra verksamheter" säger VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44               

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 737,9 Mkr per 30 juni 2015. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/