Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Flaggningsmeddelande i Catena AB

15:22 / 13 October 2016 Catena Press release

Flaggningsmeddelande i Catena AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556294-1715 Catena AB
Instrument Aktie
Innehavare Erik Paulsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 8 720 751
Antal rösträtter 8 720 751
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2016-10-12
Gränsvärde för antal aktier 30 %
Gränsvärde för rösträtter 30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 11 220 751
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 11 220 751
Andel
 - aktier 31,4 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 31,4 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 31,4 % 11 220 751
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 31,4 % 11 220 751
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Backahill Kil AB
 - antal rösträtter 11 219 599
 - andel av rösträtter 31,4 %
 - bolag Backahill Förvaltning AB
 - antal rösträtter 1 152
 - andel av rösträtter 0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 11 220 751
 - andel av rösträtter 31,4 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Erik Paulsson
 - telefon 0704-251155
 - mejl swardh@backahill.se
 
Kommentar
Återlämning av aktielån.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/