Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena investerar 30 Mkr i Malmö

15:30 / 2 May 2016 Catena Press release

2016-05-02 kl. 15:30

Catena har beslutat investera cirka 30 Mkr i fastigheten Burlöv Tågarp 16:17 i utkanten av Malmö. Fastighetens totala yta uppgår till cirka 52 500 kvadratmeter och investeringen, som kommer ske inom befintlig yta, avser ombyggnad och hyresgästanpassning av lokaler. Investeringen möjliggör en nyuthyrning till Espresso House om knappt 7 000 kvadratmeter på ett 10-årigt avtal. Årshyran kommer att uppgå till cirka 5,8 Mkr.

"Vi är glada över samarbetet med Catena. Gemensamt gör vi en stor satsning och ser fram emot att bygga ett nytt bageri i världsklass!" säger Johan Gederberg, etablerare på Espresso House.

"Det är glädjande att vi redan nu fått en ny hyresgäst till den yta Ica lämnade under 2015. Hyresgästen är ny och breddar kundbasen i Catena och bidrar till en minskad vakansgrad. Ombyggnationen kommer bli färdig i början på 2017 och fastigheten, med den senaste uthyrningen, blir åter centrum för ett kluster av företag inom livsmedelsdistribution." säger Catenas regionchef i Malmö, Christian Berglund, i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christian Berglund, regionchef Malmö

Tel. 070-217 83 88

christian.berglund@catenafastigheter.se

Gustaf Hermelin, VD                                       

Tel. 070-560 00 00                                          

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se        

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 131,6 Mkr per 31 mars 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/