Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena investerar ytterligare 20 Mkr i sitt livsmedelskluster i Malmö

08:30 / 17 June 2016 Catena Press release

2016-06-17 kl. 8:30

Catena har beslutat investera ytterligare cirka 20 Mkr i fastigheten Burlöv Tågarp 16:17 i utkanten av Malmö. Fastighetens totala yta uppgår till cirka 52 500 kvadratmeter och investeringen, som kommer ske inom befintlig yta, avser ombyggnad och hyresgästanpassning av lokaler. Investeringen möjliggör en nyuthyrning till MatHem på drygt 8 000 kvadratmeter på ett 3-årigt hyresavtal. Årshyran kommer att uppgå till cirka 6 Mkr.

"Vi har till slut hittat en fastighet och en fastighetsägare i Malmö som verkligen anpassar lokalerna efter våra högt ställda krav. Med högsta service som oantastligt signum kan vi bara jobba med de bästa och Catena har levererat med en anpassning i toppklass", säger Tomas Kull, grundare och VD på MatHem, som är Sveriges största matbutik på nätet.

"Ombyggnationen kommer bli färdig i början på 2017 och fastigheten är då fullt uthyrd och blir återigen ett kluster av företag inom livsmedelsdistribution. Det är väldigt roligt att MatHem valt att satsa i Malmö som ett centralt lager för södra Sverige." säger Catenas vice VD, Mikael Halling, i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mikael Halling, vice VD

Tel. 0730-70 22 11

mikael.halling@catenafastigheter.se 

Gustaf Hermelin, VD                                      

Tel. 070-560 00 00                                          

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se    

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 131,6 Mkr per 31 mars 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/