Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena förvärvar terminalfastighet av PostNord för 56 Mkr

08:30 / 13 September 2016 Catena Press release

2016-09-13 kl. 8:30

Catena har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Skogskojan 1 i Östersund. Affären sker som ett bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 56 Mkr. Säljare är PostNord Group AB. Fastigheten, som är strategiskt belägen i anslutning till E14/E45, är den första nybyggda i sitt slag som kan betjäna såväl brev- som paketdistribution. Byggnationen omfattar 3 500 kvadratmeter, varav 2 700 kvadratmeter logistikytor och cirka 800 kvadratmeter kontor och personalutrymmen. Tomten omfattar dryga 28 000 kvadratmeter vilket möjliggör ytterligare byggnation. Husen är nyproducerade med hyreskontrakt som löper under 15 år med en årlig hyresintäkt om cirka 3,8 Mkr. Catena tillträder fastigheten under fjärde kvartalet 2016.

"Detta förvärv ligger i linje med vår ambition att serva våra kunder med effektiva terminallösningar i tillväxtregioner över hela landet samt att hjälpa till med hela distributionskedjan, hela vägen ut till konsument." säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                                    Henrik Lettesjö, förvaltare

Tel. 070-560 00 00                                      Tel. 073-070 22 49

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se       henrik.lettesjo@catenafastigheter.se (henrik.lettesjo@catenafastigheter.se)

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 143,0 Mkr per 30 juni 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/