Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena rekryterar Benny Thögersen

11:30 / 15 September 2016 Catena Press release

2016-09-15 kl. 11:30

Catena AB (publ) - det ledande fastighetsbolaget inom logistik - har anställt Benny Thögersen som ny vice VD. Benny Thögersen kommer närmast från Knapp AB, ett av de ledande företagen inom automation, där han haft tjänsten som VD i tre år. Benny har lång erfarenhet från lager och logistik och efterträder Mikael Halling som vice VD på Catena från och med den 1 december 2016. Mikael Halling, som valt att trappa ner, kommer även fortsättningsvis jobba vidare för Catena med bland annat affärsutveckling.

Catenas blivande vice VD Benny Thögersen, säger "Det ska bli otroligt spännande att stiga ombord på Catenas resa, från ett traditionellt fastighetsbolag till en fullvärdig samarbetspartner för sina logistikhyresgäster."

"Med sin gedigna erfarenhet och kompetens inom högautomatiserade logistiksystem tillika hans breda arbetslivserfarenhet inom logistiknäringen stärker Benny vår organisation på ett utmärkt sätt. Rekryteringen är ett led i att ännu bättre kunna serva våra kunder med ett helhetstänk i våra logistikfastigheter. Samtidigt är vi på Catena otroligt glada att Mikael Halling fortsätter hos oss i rollen som Senior Advisor så att vi även framöver kan ta vara på hans stora kontaktnät och breda erfarenhet" säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                       Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                           Tel. 070-560 00 00 

                                                              gustaf.hermelin@catenafastigheter.se   

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 143,0 Mkr per 30 juni 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/