Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Flaggningsmeddelande i Catena AB

Flaggningsmeddelande i Catena AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

13:36 / 21 Dec Catena Press release

Catena återkallar budet på Klockarbäcken

2017-11-09 kl. 17:30
Catena AB (publ) (Catena) offentliggjorde den 2 oktober 2017 ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Inve...

17:30 / 9 Nov Catena Press release

Delårsrapport januari - september 2017

"Tredje kvartalets resultat ligger väl i linje med vårt starka andra kvartal. Vårt stabila löpande kassaflöde gör det möjligt att fortsätta utveck...

08:00 / 27 Oct Catena Press release

Catenas valberedning inför årsstämman 2018

2017-10-12, kl. 14.00
Catena årsstämma den 27 april 2017 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieä...

14:00 / 12 Oct Catena Press release

Erik Paulsson lämnar styrelsen i Catena AB

2017-09-24, kl.11.00
Erik Paulsson, styrelsemedlem i Catena sedan 2013, har nu meddelat styrelsens ordförande att han kommer lämna sitt uppdrag...

11:00 / 24 Sep Catena Press release

Delårsrapport januari - juni 2017

Catena fortsätter att leverera enligt plan där fortsatt fokus på att göra rätt saker och saker på rätt sätt ger resultat både för Catena och våra ...

08:00 / 10 Jul Catena Press release

Kommuniké från Catenas årsstämma 2017

2016-04-27 kl. 18.15
Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 27 april 2017. I sitt anförande vid stämman redogjorde tidigare verkställande ...

18:15 / 27 Apr Catena Press release

Delårsrapport januari - mars 2017

Catena levererar och vi ser nu resultatet av det senaste årets fokuserade arbete med effektivisering och uthyrning. Förvaltningsresultatet för för...

15:00 / 27 Apr Catena Press release

Catena utser ny VD och ny vice VD

2017-03-23, kl. 08:05
Catenas valberedning har lämnat förslag till årsstämman för 2017 att utse nuvarande VD Gustaf Hermelin till ny styrelseor...

08:05 / 23 Mar Catena Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 16.00 på Iva:s konferenscentrum,
Grev Turegatan 16 i ...

08:00 / 23 Mar Catena Press release

Bokslutskommuniké januari-december 2016

2017-02-17, kl 08.30
Hyresintäkterna ökade med 70 procent till 786,6 Mkr (464,2).
Driftsöverskottet ökade med 65 procent till 578,1 ...

08:30 / 17 Feb Catena Press release