Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena deltar i obligation via SFF om totalt 244 Mkr

08:45 / 4 May 2017 Catena Press release

2017-05-04 kl. 08:45

Catena har idag via SFF, Svensk FastighetsFinansiering AB, lånat 244 Mkr. Ökningen har skett i SFF:s lån nr 105 som löper med kupong om Stibor 3 månader plus 1,00 procent. Emissionen har emitterats till en effektiv ränta om Stibor 3 månader plus 0,94 procent. Lånet löper till 2020-03-09. Obligationen är säkerställd med pantbrev i, den av Catena nyligen förvärvade, terminalen Burlöv Sunnanå 12:52 och terminalen Eskilstuna Ekeby 2:2.

SFF ägs tillsammans med Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs. Mer information om SFF finns på www.svenskfastighetsfinansiering.se.   

"Vi är glada för att investerarna ser Catena och dess fastigheter som en trygg investering och vi ser SFF som ett bra sätt att bredda basen för bolagets upplåning", säger VD Benny Thögersen i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                   Peter Andersson, vVD, CFO

Tel. 070-660 83 50                                        Tel. 073-070 22 44

benny.thogersen@catenafastigheter.se       peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 337,4 Mkr per 31 mars 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/