Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena investerar 80 Mkr och tecknar hyresavtal med Bring i Linköping

15:30 / 30 August 2017 Catena Press release

2017-08-30 kl. 15:30

Catena har från kommunen förvärvat Mappen 4 i Linköping. På den drygt 22 000 kvadratmeter stora markarean kommer Catena uppföra ett nytt distributionslager om cirka 6 000 kvadratmeter bestående av både kyl- och fryslager samt en mindre del kontor. Investeringen uppgår till 80 Mkr.

Fastigheten är väl belägen utmed väg 35 med nära tillfart till E4:an och flygplatsen i Linköping och gränsar till Catenas andra fastighet i området, Mappen 3, och blir därmed ett större livsmedelskluster.

Catena har idag tecknat ett 5-årigt hyresavtal med Bring som kommer hyra 2 400 kvadratmeter av den nya fastigheten. Byggnationen startar under hösten och Bring planerar flytta in i fastigheten under sommaren 2018.

"Östergötland är ett av våra strategiska satsningsområden och ett viktigt tillväxtområde, säger Bring Frigos VD Per Gränse. Den nya terminalen ger oss möjligheten att både öka vår kapacitet och vår kvalitet så att vi, tillsammans med våra kunder, ökar vår konkurrenskraft, avslutar Per"

Ytterligare förhandlingar pågår med fler hyresgäster och fullt uthyrd uppgår hyresvärdet på årsbasis till cirka 7 Mkr.

"Vi är mycket nöjda med att kunna utveckla vårt samarbete med Bring som löser vardagslogistiken för både stora och små verksamheter i hela Norden. Att bygga intill en av våra egna fastigheter ger oss driftsfördelar och möjliggöra hyresgästernas optimering av ytorna i båda fastigheterna." säger Catenas VD, Benny Thögersen, i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                               Maths Carreman, regionchef Stockholm

Tel. 0706-60 83 50                                    Tel. 0730-70 22 12

benny.thogersen@catenafastigheter.se   maths.carreman@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 506,4 Mkr per 30 juni 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/