Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Catena utser ny regionchef Malmö

Jörgen Eriksson är utsedd till ny regionchef för Malmö och tillträder idag sin nya tjänst.
2018-12-03 kl. 8:45
Jörgen Eriksson, anställd...

08:45 / 3 Dec Catena Press release

Ledningsförändring i Catena

2018-11-26 kl. 8:45
Catenas regionchef i Malmö och Jönköping, Christian Berglund, har beslutat sig för att lämna bolaget för ett nytt uppdrag ...

08:45 / 26 Nov Catena Press release

Delårsrapport januari - september 2018

Genom ett uthålligt och aktivt arbete förbättras löpande driftsöverskott, uthyrningsgrad och hyresintäkter. Det ligger bakom förvaltningsresultate...

08:00 / 26 Oct Catena Press release

Flaggningsmeddelande i Catena AB

Flaggningsmeddelande i Catena AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:22 / 22 Oct Catena Press release

Catenas valberedning inför årsstämman 2019

2018-10-16 kl. 8:45
Catenas årsstämma den 26 april 2018 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största a...

08:45 / 16 Oct Catena Press release

Ett aktivt Catena trimmar fastighetsportföljen

Efter ett antal större förvärv och investeringar under året har även sommaren varit aktiv för Catena med en rad mindre affärer som skapar förutsät...

11:00 / 24 Aug Catena Press release

Delårsrapport januari - juni 2018

Förvaltningsresultatet har ökat med 25 procent och vår projektportfölj har aldrig tidigare varit större. Catena har såväl kapacitet som kompetens ...

08:00 / 10 Jul Catena Press release

Kommuniké från Catenas årsstämma 2018

2018-04-26 kl. 18:15
Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma den 26 april 2018. I sitt anförande vid stämman redogjorde verkställande direktör ...

18:15 / 26 Apr Catena Press release

Delårsrapport januari - mars 2018

Catena fortsätter att visa förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt under första kvartalet. Bakom framgångarna står ett väl positionerat Catena ...

14:30 / 26 Apr Catena Press release

Catena fortsätter växa och rekryterar

2018-04-20 kl. 14:30
Ett resultat av den tillväxtfas som Catena befinner sig i är att David Silvesjö tillträder som Finanscontroller i bolaget ...

14:30 / 20 Apr Catena Press release

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 16.00 på Iva:s konferenscentrum, Grev Turegatan 16 i S...

08:00 / 22 Mar Catena Press release

Bokslutskommuniké januari - december 2017

"Fjärde kvartalets resultat bekräftar den positiva trend vi sett under året. Samtidigt har vi stärkt våra positioner i Malmö, Göteborg och Stockho...

08:00 / 16 Feb Catena Press release

Flaggningsmeddelande i Catena AB

Flaggningsmeddelande i Catena AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:45 / 2 Jan Catena Press release