Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Flaggningsmeddelande i Catena AB

10:22 / 22 October 2018 Catena Press release

Flaggningsmeddelande i Catena AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556294-1715 Catena AB
Instrument SE0001664707 Common shares
Innehavare Cohen & Steers, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 782 657
Antal rösträtter 1 782 657
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-10-10
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 025 636
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 2 025 636
Andel
 - aktier 5,3732 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,3732 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,3732 % 2 025 636
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,3732 % 2 025 636
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Cohen & Steers Capital Management, Inc.
 - antal rösträtter 1 681 498
 - andel av rösträtter 4,46034 %
 - bolag Cohen & Steers UK Limited
 - antal rösträtter 344 138
 - andel av rösträtter 0,91286 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 025 636
 - andel av rösträtter 5,3732 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Sharanya Mitchell
 - telefon 0012128221673
 - mejl compliance@cohenandsteers.com
 
Kommentar
Cohen & Steers Capital Management, Inc. and Cohen & Steers UK Limited, as investment managers, hold these voting rights on behalf of their clients.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/