Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena förvärvar fastighet i Linköping för 68,1 Mkr

15:30 / 28 February 2018 Catena Press release

Idag förvärvar Catena fastigheten Mappen 1 i Linköping för en köpeskilling om 68,1 Mkr. Den drygt 22 000 kvm stora fastigheten är strategiskt belägen intill Catenas andra två fastigheter i området.

2018-02-28 kl. 15:30

Catena tillträder idag fastigheten Mappen 1 i Linköping. Förvärvet sker som fastighetsaffär till ett värde om 68,1 Mkr. Den uthyrningsbara ytan består av drygt 22 600 kvadratmeter. Tomtareal är 110 000 kvadratmeter. Fastigheten har ett hyresvärde uppgående till drygt 9 Mkr med kvarvarande hyresavtalstid på cirka 2 år och är nästan fullt uthyrd. Den beräknade byggrätten på markområdet uppgår till drygt 30 000 kvadratmeter och läget intill Catenas andra två fastigheter i området, Mappen 3 och 4, ger möjligheter till en expansion. Mappen 1 är väl belägen vid väg 35 med nära anslutning både Linköping City Airport och E4:an. Förvärvet sker med egen kassa.

"Tillsammans med den nybyggnation som är pågående på Mappen 4 har Catena nu möjlighet att skapa ett större livsmedelskluster i Linköping. Förvärvet ger oss både skalfördelar och möjlighet till nybyggnation helt i enlighet med vår ambition om hur Catena skall växa." säger Catenas regionchef i Stockholm, Maths Carreman, i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD                                         Maths Carreman, regionchef Stockholm

Tel. 0706-60 83 50                                              Tel. 0730-70 22 12

benny.thogersen@catenafastigheter.se              maths.carreman@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 131,1 Mkr per 31 december 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/