Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena: Delårsrapport januari - september 2019: Rekordstor projektportfölj

08:00 / 25 October 2019 Catena Press release

2019-10-25 kl.08:00
 

  • Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 885,1 Mkr (805,4).
  • Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 681,9 Mkr (610,5).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 478,0 Mkr (422,8).
  • Periodens resultat ökade till 851,8 Mkr (665,3) motsvarande ett resultat per aktie om 22,59 kr (17,74), varav värdeförändringar ingår med 583,5 Mkr (325,8).
  • Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 194,07 kr (164,88).
Catenas förvaltningsresultat nådde 478,0 Mkr under det tredje kvartalet, vilket kan jämföras med 422,8 Mkr under samma period i fjol. Den positiva resultatutvecklingen möjliggör en aktiv projektutveckling.

- I vår pågående projektportfölj finns en kvarvarande investeringsvolym om drygt 900 Mkr - en rekordhög nivå och ett arbete som i stora delar präglar verksamheten. Nybyggnation och förädling av befintliga fastigheter är båda viktiga förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger Catenas VD Benny Thögersen.

- Catena verkar i ett sammanhang som otvetydigt påverkar miljön. Därför är det viktigt att vi arbetar för att minimera påverkan - varje insats vi gör kan ge stora effekter. I Catenas dagliga, operativa hållbarhetsarbete finns ett starkt driv, konstaterar VD Benny Thögersen vidare.

Klockan 11.00 den 25 oktober sker webbsändning för delårsrapporten januari-september 2019.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q3-2019
Telefonkonferens: Sverige: +46851999383, UK: +443333009269, US: +18446251570

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                
Tel. 0706-60 83 50                                                  
benny.thogersen@catenafastigheter.se              

Peter Andersson, vice VD och CFO   
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se

[image]

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 918,3 Mkr per 30 september 2019. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/