Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Catena: Delårsrapport januari - mars 2019: Resultaten skapas i vardagen

14:45 / 25 April 2019 Catena Press release

Catena visar en stark start på året med ett fortsatt stabilt kassaflöde under det första kvartalet. Aktiv projektutveckling över tid och lägre räntekostnader är två faktorer som bidrar till det goda resultatet.

2019-04-25 kl. 14:45 
  •  Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 294,0 Mkr (263,2).
  •  Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 223,2 Mkr (192,6).
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 155,9 Mkr (135,9).
  •  Periodens resultat ökade till 245,8 Mkr (176,6), motsvarande ett resultat per aktie om 6,52 kr (4,72), varav värdeförändringar ingår med 157,4 Mkr (86,8).
  •  Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 178,50 kr (155,92).

- Catena har goda förutsättningar att fortsätta växa även i händelse av avtagande tillväxt inom traditionell retail. Det räcker att blicka mot utvecklingen i Asien och framförallt Kina för att se tendensen och även i Sverige pekar trenden tydligt i en riktning - det är den digitalt drivna handeln som nu är detaljhandelns tillväxtmotor, säger Catenas VD Benny Thögersen.

- Idag anpassar vi allt fler terminaler för en snabbare och mer komplex och individualiserad omnihandel med kapacitet att hantera större transaktionsmängder och kraftigt ökande andel konsumentordrar direkt från lager. Terminalernas placering är ännu mer central för att kunna maximera nyttan och minska transportbelastningen, kommenterar VD Benny Thögersen vidare.

Klockan 09.30 den 26 april sker webbsändning för delårsrapporten januari-mars 2019.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q1-2019

Telefonkonferens: Sverige: +46851999383, UK:  +443333009270, US: +18446251570

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                 Peter Andersson, vice VD och CFO

Tel. 0706-60 83 50                                                      Tel. 0730-70 22 44

benny.thogersen@catenafastigheter.se                     peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 075,7 Mkr per 31 mars 2019.

Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/