Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Inbjudan till webbsändning i samband med Catenas rapporter

08:00 / 12 April 2019 Catena Press release

2019-04-12 kl. 08:00  

Catena AB (publ) - noterade på Stockholm Nasdaq - bjuder in till webbsändningar i samband med rapporter. Aktieägare, analytiker och andra intresserade är välkomna att delta. Presentationerna, som hålls på engelska, följs via webb eller telefon och kommer att finnas tillgängliga tillsammans med tillhörande material på Catenas webbsida.

Klockan 09.30 den 26 april sker webbsändning för delårsrapporten januari-mars 2019, som offentliggörs klockan 14.45 den 25 april. Rapporten presenteras av VD Benny Thögersen och CFO Peter Andersson. Efter presentationen ges deltagare möjlighet att ställa frågor till bolagets VD och CFO.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q1-2019

Telefonkonferens: Sverige: +46851999383, UK:  +443333009270, US: +18446251570

För ytterligare information, vänligen kontakta

David Silvesjö, IR/Finanscontroller
Tel. 0730-70 22 22
david.silvesjo@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 14 721,1 Mkr per 31 december 2018. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/