Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catena

Catena

Helén Lindskog ny Affärscontroller på Catena

08:00 / 23 May 2019 Catena Press release

Helén Lindskog är ny Affärscontroller på Catena, en strategiskt viktig roll med fokus på lönsamhetsanalys, värdering och investeringsuppföljning.  

2019-05-23 kl. 8:00

Helén har en bakgrund inom banksektorn, senast i en tjänst som Kundanalytiker inom Swedbank där noterade fastighetskoncerner har varit hennes huvudsakliga inriktning. Rollen som Affärscontroller på Catena är strategiskt viktig för verksamheten både ur ett affärsperspektiv och finansiellt.

- I samband med de affärsbeslut vi fattar kan Helén med sin gedigna kompetens bidra med värdefullt stöd till såväl Catenas ledning som våra olika regioner, säger Catenas VD Benny Thögersen.

Helén efterträder Jörgen Eriksson som sedan en tid tillbaka är Catenas Regionchef i Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Benny Thögersen, VD                                                   
Tel. 0706-60 83 50                                                          
benny.thogersen@catenafastigheter.se                       

Sofie Bennsten, Koncerncontroller, HR
Tel. 0730-70 22 41
sofie.bennsten@catenafastigheter.se

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 15 075,7 Mkr per den 31 mars 2019. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/